โครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว(มวยไทย)

โครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว(มวยไทย)

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น ๓

อาคารศูนย์ชุมชน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

72480648 2566532276771868 4372201021414309888 o