โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม "ตะกร้าสานเดคูพาจ"

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

ณ ห้องอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 874044