เทศบาลตำบลเสาธงหิน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

นายนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ให้ขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

พร้อมร่วมทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

Cr.กองวิชาการและแผนงาน

IMG 950644