โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ "กิจกรรมเยี่ยมบ้านผูกมิตร ยกระดับชีวิตประชาชน" นำโดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 1 และหมู่ 7 (ซอยวัดมะเดือ,หมู่บ้านเกล้ารัตนาและหมู่บ้านธนกาญจน์) การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยและผู้ดูแล โดยเทศบาลตำบลเสาธงหินได้เน้นการบริการเชิงรุกที่ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพและจิตใจของผู้ป่วย พร้อมส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในเรื่องของการรักษา ฟื้นฟู ดูแลอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข Cr.ภาพกองวิชาการและแผนงาน

IMG 0117