โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ "กิจกรรมเยี่ยมบ้านผูกมิตร ยกระดับชีวิตประชาชน" นำโดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 5 และหมู่ 6 (ซอยแก้วอินทร์,หมู่บ้านเอื้ออาทร,คลัสเตอร์ปาร์ค และหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้) การให้บริการเป็นหัวใจสำคัญของเทศบาลตำบลเสาธงหินโดยเฉพาะการให้บริการผู้ป่วยติดเตียงด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลเกิดความรู้สึกอบอุ่นสบายใจ และมีความพึงพอใจ
Cr.ภาพกองวิชาการและแผนงาน

IMG 057244