โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ "กิจกรรมเยี่ยมบ้านผูกมิตร ยกระดับชีวิตประชาชน" นำโดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 8 ( หมู่บ้านมิตรประชา,หมู่บ้านบัวทอง 3 ) การให้บริการเป็นหัวใจสำคัญของเทศบาลตำบลเสาธงหินโดยเฉพาะการให้บริการผู้ป่วยติดเตียงด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลเกิดความรู้สึกอบอุ่นสบายใจ และมีความพึงพอใจ

Cr.ภาพกองวิชาการและแผนงาน 

IMG 086444