รับมอบเกียติบัตร กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดใช้ถุงพลาสติก “ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 นายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน รับมอบเกียติบัตร กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดใช้ถุงพลาสติก “ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต พร้อมด้วย นางสาวปุญยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมงานกิจกรรมดังกล่าว
Cr.ภาพกองวิชาการและแผนงาน

22112019 ๑๙๑๑๒๒ 0019