โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้หัวข้อกิจกรรม “การอบรมการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในการป้องกันตัวเบื้องต้น” พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย นางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
Cr.ภาพกองวิชาการและแผนงาน

121432