โครงการสตรีสัมพันธ์ ภายใต้กิจกรรม"เสริมสร้างพลังศักยภาพสตรี เพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม"

โครงการสตรีสัมพันธ์ ภายใต้กิจกรรม

"เสริมสร้างพลังศักยภาพสตรี เพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม"

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทศบาลตำบลเสาธงหิน

79745626 2684539901637771 2406889141418590208 o