การต้อนรับนายปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ผู้นำศาสนา และคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เกี่ยวกับการเรียนการสอนเด็กออทิสติก

นายประเสริฐ ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล และนางสาวกุลยาวัลย์ ประมะโข รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับนายปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ผู้นำศาสนา และคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เกี่ยวกับการเรียนการสอนเด็กออทิสติก เทศบาลตำบลเสาธงหิน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

IMG 706244