โครงการวันอาทิตย์​พิชิต​ขยะ​ชิ้น​ใหญ่​ที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ณ​ บริเวณหมู่บ้านชัยพฤกษ์​หมู่​ที่​ 8

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินโครงการวันอาทิตย์​พิชิต​ขยะ​ชิ้น​ใหญ่​ที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ณ​ บริเวณหมู่บ้านชัยพฤกษ์​หมู่​ที่​ 8

182865