เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองช่าง ดำเนินการเทปูนหน้าลานออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ บริเวณ กศน.เสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองช่าง ดำเนินการเทปูนหน้าลานออกกำลังกายกลางแจ้ง

ณ บริเวณ กศน.เสาธงหิน เพื่อปรับภูมิทัศน์ลานออกกำลังกายให้ง่ายต่อการดูแลรักษา

90356739 2885720374853055 1405554302751080448 o