เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล ออกแจกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3 )

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล ออกแจกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3 )ให้กับสถานประกอบการต่างๆ ปฏิบัติตามประกาศฯ และขอความร่วมมือสถานประกอบการหยุดประกอบกิจการ ตั้งแต่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 บริเวณ หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ตลาดขายต้นไม้บ้านและสวน และตลาดขายต้นไม้บุญยงค์ ซึ่งสถานประกอบการทุกแห่งให้ความร่วมมือ ตามคำสั่งเป็นอย่างดี

90302242 2886324471459312 403790671728607232 o