เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการตัดหญ้า​ กำจัดวัชพืชและปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณถนนเทิดพระเกียรติ​และถนนกาญจนาภิเษก (ทางเข้าม.บางใหญ่ซิตี้โครงการ1)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้า​ กำจัดวัชพืชและปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณถนนเทิดพระเกียรติ​และถนนกาญจนาภิเษก (ทางเข้าม.บางใหญ่ซิตี้โครงการ1)​ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่

91001839 2893148544110238 1532581173165817856 o