เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการกำจัดขยะและวัชพืชบริเวณคลองบางใหญ่ในพื้นที่หมู่ที่ 2

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขฯ ได้กองสาธารณสุข​ฯ​ดำเนินการกำจัดขยะและวัชพืชบริเวณคลองบางใหญ่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเน่าเสีย รวมถึงทำให้ภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวสวยงามขึ้น

 

91073735 2902617529830006 4435341872503717888 o