ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

142020 ๒๐๐๔๐๑ 0005