เทศบาลตำบลเสาธงหิน ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลเสาธงหิน ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

142020 ๒๐๐๔๐๑ 0014