เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงานการศึกษานอกพื้นที่ (กศน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 และสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาอำเภอบางใหญ่

วันที่ 2 เม.ย.63 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงานการศึกษานอกพื้นที่ (กศน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 และสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาอำเภอบางใหญ่

91226745 2909617435796682 5182826775129882624 n