เทศบาลตำบลเสาธงหินจะพยายามทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้และทำให้ดีที่สุด เพื่อช่วยให้ประชาชนชาวตำบลเสาธงหิน ผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ตามที่ทราบกันแล้วว่า วิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID - 19) ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนชาวตำบลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหินจะพยายามทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้และทำให้ดีที่สุด เพื่อช่วยให้ประชาชนชาวตำบลเสาธงหิน ผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

92093071 2911250745633351 2245005759538528256 o