เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ครบทุกพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ได้มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง ตามถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยมีเป้าหมายดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ครบทุกพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

92634865 2924278420997250 4060759722872012800 o