เทศบาลตำบลเสาธงหิน มอบน้ำยาคลอรีนให้ประชาชนในเขตพื้นทีตำบลเสาธงหินอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 16 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ได้มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาลฯ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบน้ำยาคลอรีนให้ประชาชนในเขตพื้นทีตำบลเสาธงหินอย่างต่อเนื่อง สำหรับวิธีใช้นั้น ให้นำน้ำยา1ฝาไปผสมน้ำ 2 ลิตร เพื่อฉีดพ่น ทำความสะอาด หรือเช็ดถูพื้นอุปกรณ์ต่างๆ ภายในที่พักอาศัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด - 19

93679862 2940673386024420 1800406645025538048 o