กองสวัสดิการสังคมและงานรักษาความสงบ ลงพื้นที่จัดระเบียบ ดูแลความสงบเรียบร้อย แก่ผู้มารับบริจาคอาหารกล่องหมู่บ้านเอื้ออาทร​

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและงานรักษาความสงบ ลงพื้นที่จัดระเบียบ ดูแลความสงบเรียบร้อย แก่ผู้มารับบริจาคอาหารกล่องหมู่บ้านเอื้ออาทร​ และริมคลองถนนหน้าร้านอภิรมย์​ ตามที่ได้มีการขออนุญาต

95142056 2958904237534668 2132360415315755008 o Copy