การประชุมหารือกรณีการปิดเบี่ยงจราจร พร้อมติดตั้งป้ายและเครื่องหมายควบคุมการจราจรโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ ในการประชุมหารือกรณีการปิดเบี่ยงจราจร พร้อมติดตั้งป้ายและเครื่องหมายควบคุมการจราจรโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+000.000 – กม.4+100 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

023