กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาการอุดตันของท่อ

ระบายน้ำ อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ณ หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 6

 

105044541 3105846646173759 5951772792050161171 o