กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม ธนาคารขยะรีไซเคิล สาขาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ปันสุข และกิจกรรม ตลาดนัด Recycle ปันสุข

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม ธนาคารขยะรีไซเคิล สาขาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ปันสุข และกิจกรรม ตลาดนัด Recycle ปันสุข ตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

7