กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพกลุ่มสตรี

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพกลุ่มสตรี เพื่อพัฒนา ให้สตรีมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ มีความเชื่อมั่นในตนเองฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทศบาลตำบลเสาธงหิน

109677643 3187304624694627 5188013215568294385 o