โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ

31 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

 118361180 3304010039690751 3418018265940846365 o