โครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

31 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล

ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ณ อาคารป้องกัน สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

118397911 3304560452969043 2673116320607877364 o