โครงการกิจกรรมการอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชน

1 กันยายน 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (กอ.รมน.นนทบุรี) ดำเนินโครงการกิจกรรมการอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชน โดยมีประชาชนชาวตำบลเสาธงหิน ร่วมโครงการ ณ ชั้น 4 อาคารเทศบาลตำบลเสาธงหิน

118647231 3306934992731589 8665854146162008286 o