โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

9 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายอำพรชัย วิชิตพรชัย พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน โดยมี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

118916952 3331427413615680 6932322677881047178 o