เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี วันยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบลเสาธงหิน

12 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี วันยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบลเสาธงหิน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน “เสาธงหินเมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมธุรกิจการค้า ประชาอุ่นใจ มุ่งเน้นบริการเพื่อประชาชน”

1