เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 5/2563

9 ตุลาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน  จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 5/ 2563  โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พร้อมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

1