กิจกรรมเนื่องในวันล้างมือโลก ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

15 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมเนื่องในวันล้างมือโลก ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

121484092 3443079239117163 1229961679331818299 o