ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 6 / 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน

จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 6 / 2563

โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

พร้อมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

21