กิจกรรม “การทำลูกประคบสมุนไพรสด”

10 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงประมาณ 2564 กิจกรรม “การทำลูกประคบสมุนไพรสด” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและเสริมสร้างรายได้ ณ อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5

DSC 748144