กองการศึกษา จัดอบรม STEM Education (การจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ) ให้กับพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษา จัดอบรม STEM Education (การจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ) ให้กับพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสนี้ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล โดยมี นางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

timeline 20201114 16474944