ตรวจการคัดกรองโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแรงงานต่างด้าว ณ ตลาดบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2563

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย

นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจการคัดกรองโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแรงงานต่างด้าว

ณ ตลาดบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

IMG 9261 Copy