การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พร้อมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 9599 1