กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสุขภาพเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

โดยงานส่งเสริมสุขภาพและงานป้องกันควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ออกตรวจสุขภาพเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

150169322 3772782576146826 7725736226955228656 n