กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) ในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) ในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564 เพื่อควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

150778640 3772799152811835 4280665207929164154 n