ลงพื้นที่คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ค้าในตลาดบางใหญ่ ณ อาคารโดม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สสจ.นนทบุรี สสอ.บางใหญ่ รพ.สต.เสาธงหิน อสม. ลงพื้นที่คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ค้าในตลาดบางใหญ่ ณ อาคารโดม ยอดผู้รับการตรวจหาเชื้อ จำนวน 523 ราย
217963331 4199363140155432 8951711643535578417 n