ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ยุบตัว สึกกร่อน บริเวณซอยแก้วอินทร์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่างโดย ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการตรวจสอบ / แก้ปัญหาฝาท่อระบายน้ำยุบตัว พร้อมได้ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ยุบตัว สึกกร่อน บริเวณซอยแก้วอินทร์ เพื่อให้ความสะดวกและความปลอดภัยต่อประชาชน
214697460 4199757010116045 5124229236846454265 n