ให้บริการประชาชนประจำจุดฉีดวัคซีน เพื่อบันทึกข้อมูลประชาชนที่จะต้องเข้ารับวัคซีน โควิด - 19

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน สนับสนุนจิตอาสาบุคลากรเทศบาลตำบลเสาธงหิน ให้บริการประชาชนประจำจุดฉีดวัคซีน เพื่อบันทึกข้อมูลประชาชนที่จะต้องเข้ารับวัคซีน โควิด - 19 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าเวสเก็ต เป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ นำทีมโดย นางกิตติมาพร มหาลี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
217622801 4202038426554570 3854830015967736273 n