ลงพื้นที่คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณโรงงานน้อมจิตร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สสจ.นนทบุรี สสอ.บางใหญ่ รพ.สต.เสาธงหิน อสม. ในพื้นที่ ลงพื้นที่คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณโรงงานน้อมจิตร

211330229 4216920495066363 6897384255056859371 n