ได้รับแจ้ง ขอรถรับผู้ป่วยฉุกเฉินภายในซอยแก้วอินทร์ 5 เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการช่วยเหลือผูุ้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669 นนทบุรี ได้รับแจ้ง ขอรถรับผู้ป่วยฉุกเฉินภายในซอยแก้วอินทร์ 5 เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการช่วยเหลือผูุ้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
218230353 4216938748397871 7951706934141955085 n