เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจตราควบคุมบังคับการให้เป็นไปตามกฏหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และประชาสัมพันธ์ ให้รับทราบและปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 57)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำนักปลัดเทศบาล โดยงานรักษาความสงบเรีบร้อย จัดเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจตราควบคุมบังคับการให้เป็นไปตามกฏหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้รับทราบและปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 57) ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.64 ถึง 2 ส.ค.64 โดยเคร่งครัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อม ตรวจเข้มและเน้นย้ำ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ในพื้นที่ คุมเข้มการปฏิบัติตามหลัก Social Distancing การกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล ขอความร่วมมือ ร่วมใจสวมหน้ากากอนามัย 100%

212565555 4217011998390546 8255286219869039179 n