ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCUBE-ZOOM)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนนทบุรี ในการบูรณาการ การจัดตั้ง CI (Community Isolation) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCUBE-ZOOM) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม

1