เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจ เช็ค สภาพเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีฝนตกหนัก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำไม่ทัน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำนักปลัดเทศบาล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจ เช็ค สภาพเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีฝนตกหนัก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำไม่ทัน

226491134 4238004892957923 5016632330839134464 n