ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

วันที่ 24-28 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ลงทะเบียนไว้ต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลเสาธงหิน พร้อมนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ตระหนักที่จะปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

227200211 4238052016286544 6270056620583628934 n