ให้บริการช่วยเหลือผูุ้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669 นนทบุรี ได้รับแจ้ง ขอความช่วยเหลือพร้อมรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินภายในซอยแก้วอินทร์ เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการช่วยเหลือผูุ้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

229636726 4254789847946094 1607566418922442688 n